Ken je recht! de workshop

Inhoud:
Er zijn verschillende soorten recht. Met welke rechtsvorm iemand te maken krijgt, is afhankelijk van de situatie. De rechtsgebieden die voor sekswerkers van belang zijn, worden verduidelijkt. Er wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen strafrecht, bestuursrecht, civiel recht en vreemdelingenrecht. Het meest bekende recht is natuurlijk het strafrecht. Een verdachte van een strafbaar feit kan gebruik maken van een aantal rechten, zoals bijvoorbeeld het zwijgrecht. Echter, als politie de vergunningen van thuiswerkers controleert is meestal het bestuursrecht van toepassing. Vaak staat er een gemengd controleteam aan de deur zoals bijvoorbeeld gemeentelijke prostitutiecontrole, woningbouw en sociale dienst. In beginsel moet men meewerken aan bestuursrechtelijke controles maar als het controleteam binnen wil treden moet zij daarvoor wel toestemming vragen middels het Informed Consent formulier. Er wordt aan de cursisten een handig stappenplan uitgereikt met vragen die zij moeten stellen aan de politie staan zodat zij weten met welk rechtsgebied zij te maken hebben

Cursusdoelen:
Kennis over de verschillende rechtsvormen en inzicht in de rechtsvormen die van toepassing zijn in specifieke situaties. Het zich beter geweerd weten als thuiswerkers en zelfstandige escorts met politie en andere toezichthouders te maken krijgen

Werkvormen:
Een presentatie om de theoretische kennis over te dragen, een kringgesprek waarbij ervaringen worden gedeeld, diverse rollenspellen waarbij het geleerde geoefend kan worden ter voorbereiding op situaties die in de praktijk kunnen voorkomen, een quiz waarbij de theoretische kennis getoetst wordt

Referentie:
De juridische informatie heb ik uitgewerkt samen met Marjan Wijers (juriste met als specialisaties mensenrechten en mensenhandel) en Bernard de Leest (advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht)