REIMAGINING

Wij maken ons grote zorgen over het toegenomen geweld en de negatieve beeldvorming met betrekking tot sekswerkers sinds de coronacrisis. De geschiedenis leert dat tijdens virusuitbraken prostituees vaak als zondebok werden aangewezen, en ook nu worden sekswerkers gezien als verspreiders van ziektes: sekswerkers worden door de overheid niet gerekend tot de andere contactberoepen waar bijvoorbeeld kappers, masseurs en acupuncturisten wel onder vallen. Voor sekswerk is een uitzondering gemaakt en het gevolg is dat sekswerkers niet aan het werk mochten waar andere contactberoepen dat wel mochten. Ondanks dat sekswerkers belasting betalen en bijdragen aan de maatschappij, worden sekswerkers niet als gelijkwaardige burgers gezien van diezelfde maatschappij: sekswerkers kunnen als enige beroepsgroep, geen enkele aanspraak maken op overheidssteun, of op de noodsteun voor zpp-ers, noch op de noodsteun voor werknemers.

Journalisten nemen het taalgebruik en frame over van moralistische politici die anti-seks(werk) zijn en er wordt onbewust en soms ook bewust minderwaardig over sekswerkers geschreven. Wij merken dat journalisten niet goed geïnformeerd zijn en zich nog te veel door vooroordelen laten leiden. Wij willen een gids ontwikkelen, een handreiking om journalisten aan te sporen om gelijkwaardig en inclusief  te schrijven over sekswerk.

Daarbij zien we bij veel krantenartikelen waar geschreven wordt over sekswerk, steeds dezelfde foto’s terug. Door gesprekken met journalisten ontdekten wij dat hier een basale reden voor is; er is amper bruikbaar beeldmateriaal beschikbaar! Het nieuws op internet wordt vaak voor niks weggegeven, online-redacties zoeken naar gratis foto’s in beeldbanken;  en op de meest geraadpleegde beeldbanken staan simpelweg niet genoeg foto’s die aan alle kwaliteitseisen van een journalistiek medium voldoen. Wij willen beeldredacteuren een grotere keuzemogelijkheid bieden, door een beeldbank die een betere afspiegeling van onze maatschappij  is

Om stigmatisering, discriminatie en geweld tegen sekswerkers te stoppen, is het beïnvloeden van beeldvorming cruciaal. Mediamakers zijn belangrijke bondgenoten in de bewustwording en erkenning van seksuele vrijheid!

De samenleving is divers. Een toenemende zichtbaarheid van genderdiversiteit  en seksuele vrijheid zou tot meer begrip kunnen leiden en tot normalisering van wat eerder als vreemd of bedreigend gezien werd, waardoor de acceptatie in de samenleving toeneemt  zodat mensen, in al hun verscheidenheid, zodanig geaccepteerd worden dat zij zich daadwerkelijk vrij voelen om openlijk te zijn wie zij zijn

Foto: Sabine Joosten Reimagining Sex Work is nog niet afgerond en er staan nu al andere foto’s in de krant gemaakt tijdens onze fotografieworkshop in Amsterdam (bij P&G292 en PIC) naast een genuanceerd geschreven artikel door journalisten betrokken bij ons project!

Reimagining Sex Work is een feministisch activistisch collectief bestaand uit sekswerkers, fotografen, onderzoekers en wetenschappers. Wij hebben ons als doel gesteld om acceptatie van seksuele vrijheid en diversiteit tot stand te brengen door een genuanceerd beeld neer te zetten van mensen werkzaam in de seksindustrie. Wij richten ons op verschillende doelgroepen en verschillende aspecten van beeldvorming.

Reimagining Sex Work wil de representatie van sekswerkers in de media verbeteren. Wij ontwerpen richtlijnen, trainingen en beeldmateriaal waarin sekswerkers zichzelf herkennen en waar journalisten graag mee werken, om zo het leven van Nederlandse sekswerkers een stukje veiliger te maken. Reimagining Sex Work wil door de sekswerkergemeenschap ingegeven beeldvorming creëren waarin sekswerkers zich daadwerkelijk gerepresenteerd zien. Daarbij moet er bij journalisten en andere mediamakers de bereidheid worden gecreëerd om deze beelden te implementeren op hun redacties en werk. Door middel van workshops en denktanks brengen we de kennis en kunde van de sekswerkergemeenschap, kunst- en rechtenstudenten, academici en journalisten samen om zo tot educatieve tools en beeldmateriaal te komen, die makkelijk voor de uiteindelijke gebruiker toegankelijk zal zijn